آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٠

هندی های آریایی برای بزرگداشت کورش بزرگ تمبرایشان راساختند.قوانین حقوق بشرکورش بزرگ باعث توجه تمام ملت های آزادی خواه به این مردبزرگ می شود.روزجهانی کورش بزرگ که مصادف باورودایشان به بابل بودجشن های باشکوهی درکشورهای مختلف برگزارشدولی درکشورخودمان به صورت رسمی هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نگرفت. هرچندممکن است این تمبرتاریخی قدیمی ترداشته باشدولی برای بازگشت به خویشتن ایرانیان وتذکربه مااین عکس بسیارجالب است.ازخبرگزاری تابناک نیزبه خاطراین عکش تشکرمی کنیم.

نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٠

اززمانی که چاه های نفت درشهرستان بهمئی اکتشاف گردید،صبح هادودغلیظی سرتاسرقعه نادرزیبا،لیکک ودامنه کوه هارافرامی گیرد.این دودسیاه که ناشی ازآتش ضایعات نفتی است می تواندمشکلات فراوان تنفسی وریوی رابرای مردم لیکک وحومه به وجودآورد.البته شایدقول اختصاص 2درهزارنفت می توانست مرهمی باشدبرزخم دل این مردم که نمی توانندقلعه نادرزیبارابه این شکل سیاه ودودآلودببینند.ولی مشخص نیست که آیااین 2درهزارنفت به چه سرانجامی رسیده است.تازه همه نفت اکتشافی ازاین شهرستان به امیدیه وخوزستان سرازیرمی شودوماصاحب یک پالایشگاه هم نیستیم.امروزصبح 23آذر1390که همزمان بودباورودرئیس جمهورمحبوب به استان کهگیلویه وبویراحمد،این دودغلیظ بدجورآسمان لیکک راپوشانده بود.

(آیااین ازعدالت است که قیمت گاز،نفت وبنزین درشهرهای مثل ماباشهرهای زیبا یکی باشد؟؟؟)

حالادرخواست های ما:

1-یک پالایشگاه نفت دربهمئی ایجادشودتاخیلی ازجوانان مامشغول به کارشوند

2-چندپارک وفضای سبزتفریحی دراطراف لیکک ساخته شود(لازم به توضیح است که تنهاپارک فضای سبزلیکک چندسال پیش توسط ادرات لیکک برای ساخت ساختمان اشغال ونابودشد)

3-قیمت نفت وگازوبنزین مصرفی مردم کمترشود

نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳٩٠

باتسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداله الحسین(ع) دراین قسمت شهدای اهل بیت علیهم السلام راذکرمی کنیم باشدکه موردتوجه پژوهشگران گرامی قرارگیرد:

فرزندان عقیل برادرامام علی(ع):

                                           1-جعفر

                                            2-عبدالرحمن

                                            3-عبداله

                                            4-علی

فرزندان مسلم بن عقیل:

                                           1-عبداله

                                           2-محمد

محمدبن ابوسعیدبن عقیل

فرزندان عبداله بن جعفرمعروف به طیار

                                         1-محمد

                                         2-عون

                                          3-عبداله

فرزندان امام حسن(ع)

                                         1-قاسم

                                          2-عبداله

                                          3-ابوبکر

فرزندان امام علی (ع)

                                        1-امام حسین(ع)

                                         2-ابوالفضل عباس

                                          3-عبداله معروف به ابوبکر

                                          4-عمر

                                          5-عثمان

                                           6-جعفر

                                           7-محمد

فرزندان امام حسین (ع)

                                          1-علی اکبر

                                          2-علی اصغر

به روایتی ابراهیم ازفرزندان امام علی (ع)نیزازشهدابود

 

 

                                           

آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: