آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - جمعه ۱٩ مهر ،۱۳٩٢

طایفه گرایی" خوب یا بد؟  نویسنده:  یونس کمایی زاده  استاد دانشگاه

وقتی هدف طایفه باشد دیگر این موضوع که شهر و شورای شهر نیازمند افراد متخصص است معنی پیدا نمی کند و اعضا به جای اینکه با قوانین شورای شهر، نحوه ی توسعه پایدار شهر، چگونگی ایجاد شهر سالم و ... آشنا بشوند باید با برخی افراد قدرتمند طایفه ی خود آشنا شده و تمام هم و غم اش این باشد که مشکلات این افراد خاص را حل کند و حتی پا رااز گلیم خود دراز تر کرده و فراتر از وظایف خود پا گذاشته و بدنبال ایجاد اشتغال برای نسل های این طایفه گران باشد.به جای نگاه کردن به کاندیدای هم طایفه ای خود کمی واقع بینانه به مشکلات شهری بنگریم و مقصر اصلی را پیدا کنیم! و فراموش نکنیم که شهر لیکک بیش از پیش به افراد متخصص و دارای ماهیت شهری و مدیریت شهری نیازمند است و باید فرد با مقولاتی همچون برنامه ریزی فضای سبز، مدیریت پسماندها، توزیع خدمات شهری و ... آشنا باشد.کمی واقع بینانه بنگریم که دیگر طایفه گرایی فایده ای ندارد. چرا که بسیاری از مناطق محروم شهرستان که قومیت های خاصی در آن زندگی می کنند اگر قرار بود با طایفه گرایی بهبود یابد باید تاکنون آباد می شدند.

عملکرد در هنگام تصمیم‌گیری و بروز مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره خلاف این را نشان می‌دهد که این گویای این است که در این شهرستان همواره طایفه گرایی را عده‌ی قلیل ولی با نفوذ برای رسیدن به منافع و اهداف خود در بین عموم رواج می دهند اصل دموکراسی می گوید که به نظر مردم باید احترام گذاشت تا مردم فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند اما وقتی انتخاب بر اساس هم طایفه ای بودن و یا هم ولایتی بودن باشد نباید توقع داشت که در آینده شورای شهر بتوانند برنامه ریزی مناسبی برای شهر داشته باشد.

یکی از مهمترین موانع در راه نوسازی سیاسی در شهرستان طایفه گرایی است. که این موضوع در این شهرستان از پیچیدگی‌ها و ابهامات فراوان و قابل توجه و تامل برخوردار است و در پرتو این طایفه‌گرایی بسیاری از مشکلات دیگر به وجود آمده است، گرچه در پاسخ های آزمودنی ها قریب به اکثریت خود را مخالف این مسئله نشان دادند ولی عملکرد در هنگام تصمیم‌گیری و بروز مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره خلاف این را نشان می‌دهد که این گویای این است که در این شهرستان همواره طایفه گرایی را عده‌ی قلیل ولی با نفوذ برای رسیدن به منافع و اهداف خود در بین عموم رواج می دهند و تاثیر این عده‌ی قلیل بر روی مسئولین کلان شهرستان بر هیچ کسی پوشیده نیست به طوری که امروز بسیاری از افراد در این شهرستان که می تواند در جهت پیشرفت و شکوفایی شهرستان قدم بردارند، منزوی شده‌اند.

نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٢

پژوهشگران تاریخ ایران باستان بخوانند:

معرفی استودان(دخمه) آب انارکنگرتلخو(دره نارنجی)

استودان (دخمه)جایی بودکه زردشتیان اجسادمردگان خودرادرآن می گذاشتندتاپرندگان که جزوگروه سپنتامینو(خیر)بودندگوشت بدن آنهارابخورندواستخوان خالی رادرچاهی می ریختند.که به آن استخوان دان یااستودان می گویند.ازنظرآنهاگوشت بدن انسان نباید خوراک مارومورکه جزوگروه انگرمینو(شر)ودشمن انسان هستند،شود.همچنین چون نباید ضایعات مرده خاک راکه ازعناصرسه گانه است ،کثیف کند،اجسادرادرل سنگ هاوکوهها می گذاشتند ،تاضمن خوردن گوشت توسط پرندگان وحشی ،خاک نیزکثیف نشود. درموردچگونگی ساخت دخمه واستودان نظرات خاصی داده شده است.واکثرامی گویندبرای این کار کوه راسوراخ می کردند.ولی استودان یادخمه آب اناردره نارنجی دربخش سرآسیاب شهرستان بهمئی استان کهگیلویه وبویراحمد،یک گواه واقعی است براین نظرکه استودان ها چندتکه هستندوباساروج به هم متصل شدند.درون این استودان به اندازه دونفرانسان بالغ جادارد.

ازپژوهشگران فرهنگ وتمدن ایران باستان می خواهم حتما به استودان های شهرستان بهمئی مخصوصا استودان آب انارسری بزنندوبرروی آن تحقیق کنن

آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: