آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - جمعه ٩ خرداد ،۱۳٩۳

دوستانی که اززندگی تکراری خسته شدندمی تواننددمی رابااشعارمولانا سپری کنند. به این منظوراشعارصوتی مولانا راازسایت audiolib.ir گرفتم وبرای علاقمندان دراین وبلاگ قراردادم.

نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - جمعه ٩ خرداد ،۱۳٩۳

قابل توجه کسانی که علاقمند به تاریخ ایل بهمئی هستند،کتاب ایل بهمئی تهیه شده توسط دکترجوادصفی نژاددرنوشت افزارفروشی آقای کیانی درمیدان مرکزی شهرلیکک موجوداست. مزیت این کتاب این است که شامل چندین کتاب مختلف درموردایل بهمئی است. کتاب ایل بهمئی هرچندتاریخ روایی نیست وشایدبرای خوانندگان جالب نباشد ولی اطلاعات خوبی رادراختیارمخاطبان قرارمی دهد.این کتاب درواقع شامل سه کتاب وچندین مقاله است .کتاب جغرافیای ایل بهمئی دکترصفی نژاد،مونوگرافی ایل بهمئی مرحوم دکترنادرافشارنادری، کتاب زنان ایل بهمئی خانم رسترپوومقالات آقای ورهرام همه دراین کتاب جمع آوری شده است. این کتاب هم اکنون درنوشت افزارفروشی آقای کیانی موجوداست وقیمت آن 22هزارتومان است.

آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: