آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۳

اشعاری درموردحماسه سازی ونقش زنان طایفه علاء الدینی درقیام 1316

ارسالی ازطرف آقای یاسردهبانی

باسلام اشعاری که درباره زنان ایل بهمئی ومادر خداکرم خان سروده اند :                      بی خانم توکِل بزن کِل رسا کل         رومزِغارت کنیم بریم سِی هفت کل  

 بی خانم توکل بزن ایل خَوَرکن       فرجلاشیرنَرَزیتر خَوَکن                بی خانم رَدسرقله خداخدا کِ       هرکه رَهرکه اُمدپُرس خانطلا کِ         بی خانم مینا شه کَند گُدیاباوامد         فرجلا وجعفرم بیان سلامت         بی خانم مینا شه کَند رفته مِنِ پیر      دَلَفُ نذر اکنم خان نَخَره تیر      بی خانم چادرکند دسماله وردا          برنووَه وَدَس گِرُدغِشَنَ دِردا          بی خانم کل اِزنه ازیر چندار            ثقفی جونَ نَبُرد توپَ کنه بار          بی خانم،کل فاطمه گوهر سه تاتو     وَریسید پَل بورید سی خانطلا

نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - جمعه ٢ آبان ،۱۳٩۳

کتاب ضرب المثل های شیرین بهمئی به قلم آقایان عبدالحمیدحبیبی اصل وآریوبرزن حبیبی اصل به چاپ رسید.این کتاب که توسط انتشارات چویل چاپ شده است ازسه فصل تشکیل می شود.درفصل اول نویسندگان به معرفی موقعیت جغرافیایی بهمئی وسیرتاریخی آن می پردازند.همچنین به چگونگی شکل گیری بهمئی،منشاواژه لر،بررسی لهجه لری و گذرتاریخی بهمئی اشاراتی شده است.درفصل دوم ترکیب جمعیتی کنونی شهرستان بهمئی وطوایف ساکن درآن توضیح داده شده است.درفصل سوم که بخش اصلی کتاب است نویسندگان به ضرب المثل های شیرین وبه جامانده پرداخته اند.اهمیت این کتاب به این دلیل است که علاوه برتلفظ لری وفارسی، تلفظ انگلیسی ضرب المثل هانیزآمده است ومعناومفهوم وکاربردآنها بافرهنگ لغت دهخداودیگرامثال وحکمت ها مقایسه شده است.

آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: