آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
تاريخ : پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩۱ | ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : آریوبرزن حبیبی اصل

مرحوم حسین پناهی کم کم به اسطوره ای ناشناخته تبدیل می شود.مثل خیلی از اسطوره هاکه تازنده هستندکسی آنهارانمی شناسدوقدرآنهارانمی داند. هرروزکه می گذرد گوشه ای دیگراززندگی ساده امادرعین حال پررازورمز حسین پناهی نمودارمی گردد.

مثلا دیروزسوم خرداد91 که برنامه خانواده شبکه یک سیمامیهمان خانواده حاج صادق آهنگران بودواعضای خانواده خاطراتی ازدوران جنگ بیان می کردند،مجری به آهنگران گفت از نوحه های آغازجنگ چیزی به یاددارید؟ ایشان ازنوحه ((کفن بپوش بهرتنم مادرم مادرم)) یادکرد وگفت این شعررازنده یادحسین پناهی برایم فرستادکه بخوانم سپس آهنگران خواست دوباره ازحسین پناهی یادی کندکه نمی دانم چرامجری سخنان ایشان راقطع کرد وبه مسیری دیگرهدایت کرد.

آهنگران گفت که این نوحه راحسین پناهی برایم فرستادونمی دانم ازخودش بودویاازکسی دیگرگرفت. مادرجواب ایشان می گوییم چه کسی غیرازدل دردمندحسین پناهی می تواند این اشعارغمانه رابسراید.

سرودن شعری به این معناومفهوم وبااین جذابیت که به قول آهنگران برای تشویق وتهییج بسیجیان خوانده شد،دلی می خواهدآتشین ودردمند وچه دلی دردمندتر وآتشین ترازدل حسین پناهی.

به هرحال بااین گفته آهنگران بازهم گره ای اززندگی حسین پناهی بازشد ونشان می دهدکه ایشان سیاستمداری بی کینه وبی غل وغش وانقلابی بی پست ونشانی بود. واینکه حاج صادق آهنگران یادی ازحسین پناهی کردهم نشان ازوفاداری وعلاقمندی ایشان به چهره های گمنام انقلاب هست.

یزدان پاک عمرباشکوه وطولانی به حاج صادق آهنگران عطا فرمایید.وروح حسین پناهی راباروح خوبان آخرت ودنیا محشورفرمایید.آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: