آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
تاريخ : پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٠ | ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : آریوبرزن حبیبی اصل

اشعارسروده شده درباره کشتن خان طلا (خداکرم خان علاء الدینی)تهیه شده توسط خانم آزادبخت دانش آموزسوم تجربی

بعدازاینکه قیام سال 1316خداکرم خان علیه رژیم پهلوی به نتیجه نرسید،اوتصمیم گرفت برای نجات ایلش خودراتسلیم کند.باقسم نمایندگان شاه مبنی برامان دادن به طایفه، خان طلاتسلیم شدولی ماموران حکومتی قسم راشکستندوخان طلا رابه قتل رساندند اشعارزیرکه البته به صورت جسته وگریخته هستندوتوسط دانش آموزان اینجانب جمع آوری شد،گوشه ای است ازآه وفریادطایفه برای ازدست دادن قهرمانان خود

((البته ترجمه اش باخودتان))

قَسَمَلِ زره پوش خاطرجَمُم که                           بردُنُم چل پلکون شکال زَنُم که

سرره چل پلکون خین ریزه ریزه                          سرشون ِخان طلا چی مَه بریزه

سرره چل پلکون کِردِن درازُم                               یاخداوم برسون یوسف وکاظم

سرره چل پلکون شونُم گِرُتَش                            یاخداوم برسون سرداروجونبخش

سرره چل پلکون زَینُم یَه تیری                             باراله وَم برسون چارخواجمیری

حضرات بهمئی گودَخدافظ                                   واتوایبوی بِکِشنُم سرگچ رومِز

همتودونسه بوین سرهنگ منه کشت                 یکیتو وَم نگوین واگَردُم واپشت

هرچه گشتم که وکه کسی نکشتم                     بردنُم چل پلکون تیرزیَن وپُشتُم

سرره چل پلکون تیرخَردوپشتم                           گوبِرَس،یوسف برس دردِت من جونم

خَوَرَ که آوردی خدامَوَردار                                    ایکشن خان طلا یوسف خَوَردار

باراله وَم برسون چارمرددل دار                            نجفَ علی بازَ،کاظمُ وسردار

سرگچ چل پلکون بسَی یه شیری                        یاشاهِ یاخان طلا یاهم وزیری

سررَی چل پلکون خینی دیاره                            یاخین خان طلا یاهم شکاله آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: