آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
تاريخ : پنجشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٩ | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : آریوبرزن حبیبی اصل
 معرفی ایل بهمئی

تحولات سیاسی اساسی ایل بهمئی در زمان ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفت. ایل بهمئی به دو دسته تقسیم می شود 1- بهمئی احمدی    2- بهمئی مُحمَدی .احمدی ها در بهمئی گرمسیر و محمدی ها در بهمئی سردسیر ساکن شده اند . هم اکنون در شهرستان بهمئی این قبایل زندگی می کنند .

طوایف

محل سکونت

طایفه بیژنی

1- ولی

 

1-     بتلی (علی عسکری –ایلی- زنگی )

تنگ دوراب - لیکک

2-     شهمسیری (رفیع – ممل - لطیف )

لیکک – پس باغ - ممبی

2- مشهدی ممحمدی

ممبی

3- گوهر علی (قدیمعلی – یوسفعلی – نجفعلی – سهو )

ممبی – ترتاب

4- بلواسی (کله – مسیری – حجی )

ترتاب- دره ناری – ممبی - لیکک

5- بادیم

 

6- غیبی

 

7- ویسی

خوزستان

8- تاکاشیری

 

9- بالیاوی (برخی از روایات آنها را بیژنی نمی دانند )

 

طایفه جلالی

1- باولی (حسن – الیاس- جانمرد – باقر – شه مسی )

کت – گدارتختی – لیکک و

2- کمبری (کلو- عبدالرضا- خداداد )

سرلیکک – قلات – کندیده – لیکک

3- شاه حسینی (محمدولی – قنبر – آدینه – کاشی )

سیاهشیر – کت – لیکک

4- شه نظری (عبدی – شاهمبر )

کت – سیاهشیر – لیکک

طوایف دیگر

1- کمایی ( ظفر- امید – رهزا – میر فتح الله )

 

2- سادات عباسی

تنگ دراک لیکک

3- رضا توفیقی (مشهدی علی جون – میر ابراهیم – میر اکبر- میر اسد – میر خلیل – خداداد – میر صالح – میر علی ضامن)

تلخه دان –دلی – تنگ کپ- شیله دان – لیکک

4- منگزوری (منیزوری) سید عبدالله – سید محمد – سید علی بخش – سید هاشم – سادات متولی امامزاده )

تنگ منیزور- بیدبلند-لیکک و ...

5- بابا احمدی (شیوخ بابا احمدی )

بابا احمد – لیکک

6- سادات میرسالار

 

بهمئی علاءالدینی

1- شیخ (سهو – حسنعلی – لطفعلی – بخشعلی – مرادی )

2- محمدی (مهدی – مهمید- رضا – احمدی – ابدالی – کاظمی )

3- عالی محمد (اقا ملایی – محمد سعیدی )

4- خواجه میری (گنجعلی – علی باز – شهو – شیخ امیری )

5- دهه ی مراد (علی حسین – نجف – رحیم )

6- قنبر ( آقا نظر – علی نظر – صیدال – ملا محمدعلی – شکر- سبزعلی – یارامیر-نقدی)

7- نعمت الله (جاکی – ششول – برقی – فتحعلی – هادی )

طایفه یوسفی

1- لطفعلی ( زکی – خونکار – مختار – هادی – رستمی – ابولی – قدمعلی – رفیع – زیلو – ملک جعفر )

2- حله بور (رحیم – شولو – علی بابک – خدر – محمد مؤمن – علی داد – گرین – مکی – علی خان – نظر)

3- ابوالفارس( بلفریسی) (نیم طلا – علی مامن – علی کوتاه )

4- غریشه ای ( رحمان – عباس – سهو – شفیع – خلیل – عبدی )

5- ننه (مختار – جبار – جهانگیر – خدارحم – شهریار – مهرعلی – نامدار – علی داد – علی ضامن )

6- حاجی (لمانی – خیر الله )

7- آب الوانی (عبدعلی – نادعلی )

8- شهرویی (آخوند – ملا محمد – برزو )

9- علیمراد خان

10- ملا ها (ملا عبدالرحیم – ملافتح الله )

آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: