میدان بسیج شهرلیکک شهرستان بهنئی بانمای تنگ سروک

نمادتنگ سروک درمیدان ورودی شهرلیکک شهرستان بهمئی دراین نمادکه به همت شهرداری لیکک طراحی وساخته شد،تصاویرونمادهای نقوش برجسته درسنگ های تنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 73 بازدید

اشعاری درموردنقش زنان طایفه علاء الدینی درقیام 1316

اشعاری درموردحماسه سازی ونقش زنان طایفه علاء الدینی درقیام 1316 ارسالی ازطرف آقای یاسردهبانی باسلام اشعاری که درباره زنان ایل بهمئی ومادر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید

هی عموزندگی همین است(شعری ازحسین پناهی)

سواربرسورتمه ی زمان به پیش میرفتیم وکسی نبودکه به مابگوید: هی!عمو! زندگی همین است! همین تلویزیون آر.تی.آی سیاه سفید! همین میگرن های موروثی! همین هارشدن بخاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
دی 96
3 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
8 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
2 پست
بهمئی
5 پست
تنگ_سروک
1 پست
گوربخیل
1 پست
شعرلری
1 پست
استودان
2 پست
زردشت
1 پست
کهگیلویه
1 پست
قلعه_ناد
1 پست
برق_لیکک
1 پست
همسریزید
1 پست
گوردخمه
1 پست
یاسوج
1 پست
مقبره
1 پست
آرتورپوپ
1 پست
خان_طلا
1 پست