معرفی منبع درس ریشه های انقلاب

قابل توجه دانشجویان محترمی که درس بررسی ریشه های انقلاب رابابنده دارند، منبع این درس «بررسی تحلیی انقلاب اسلامی نوشته آقایان عیوضی وهراتی »است. این کتاب در کتاب فروشی نگاربهبهان درپاساژمودتی موجوداست.

/ 1 نظر / 5 بازدید
احمد

متشکراستاد.کلاس های شماهمیشه عالی بودند.