میدان بسیج شهرلیکک شهرستان بهنئی بانمای تنگ سروک

نمادتنگ سروک درمیدان ورودی شهرلیکک شهرستان بهمئی

دراین نمادکه به همت شهرداری لیکک طراحی وساخته شد،تصاویرونمادهای نقوش برجسته درسنگ های تنگ سروک وجوددارد.بیشتراین تصاویرازسنگ اصلی سروک معروف به بردرستم است.(عکس بالا)قدمت این آثارتاریخی به دوره حکومت محلی الیمایی درزمان اشکانیان می رسد.

یکی ازمشکلات اساسی این نماد،چسباندن عکس هاوتصاویرتبلیغاتی مخصوصا درزمان انتخابات شوراهاونمایندگان است.ازمردم فهیم وایران دوست بهمئی تقاضاداریم درحفظ این نمادتلاش نمایندوازچسباندن تصاویرجداخودداری نمایند.ازشهردارمحترم جناب آقای تقوی وشورای شهربابت رنگ آمیزی این نمادتشکروقدردانی می شود.هرچندکه رنگ آمیزی این نمادبایدتوسط هنرمندان وطراحان انجام گیردتااصل نمادفراموش نشود.

/ 1 نظر / 88 بازدید

سلام سایت خوبی داری حیف که وقت نینی و دمش آریو عزیز