استودان یاگوردخمه آب انارکنگرتلخوشهرستان بهمئی

پژوهشگران تاریخ ایران باستان بخوانند:

معرفی استودان(دخمه) آب انارکنگرتلخو(دره نارنجی)

استودان (دخمه)جایی بودکه زردشتیان اجسادمردگان خودرادرآن می گذاشتندتاپرندگان که جزوگروه سپنتامینو(خیر)بودندگوشت بدن آنهارابخورندواستخوان خالی رادرچاهی می ریختند.که به آن استخوان دان یااستودان می گویند.ازنظرآنهاگوشت بدن انسان نباید خوراک مارومورکه جزوگروه انگرمینو(شر)ودشمن انسان هستند،شود.همچنین چون نباید ضایعات مرده خاک راکه ازعناصرسه گانه است ،کثیف کند،اجسادرادرل سنگ هاوکوهها می گذاشتند ،تاضمن خوردن گوشت توسط پرندگان وحشی ،خاک نیزکثیف نشود. درموردچگونگی ساخت دخمه واستودان نظرات خاصی داده شده است.واکثرامی گویندبرای این کار کوه راسوراخ می کردند.ولی استودان یادخمه آب اناردره نارنجی دربخش سرآسیاب شهرستان بهمئی استان کهگیلویه وبویراحمد،یک گواه واقعی است براین نظرکه استودان ها چندتکه هستندوباساروج به هم متصل شدند.درون این استودان به اندازه دونفرانسان بالغ جادارد.

ازپژوهشگران فرهنگ وتمدن ایران باستان می خواهم حتما به استودان های شهرستان بهمئی مخصوصا استودان آب انارسری بزنندوبرروی آن تحقیق کنن

/ 3 نظر / 10 بازدید
یونس کمایی

با سلام خدمت استاد محترم اگربا محتوای وبلاگتون مناسبت داره در صورت صلاحدید جنابعالی این متنو عمومیش بکنید "طایفه گرایی" خوب یا بد؟ عملکرد در هنگام تصميم‌گيري و بروز مسائل سیاسی، اجتماعي، فرهنگي و غيره خلاف اين را نشان مي‌دهد که اين گوياي اين است که در اين شهرستان همواره طايفه گرايي را عده‌ي قليل ولي با نفوذ براي رسيدن به منافع و اهداف خود در بين عموم رواج مي دهند اصل دموکراسی می گوید که به نظر مردم باید احترام گذاشت تا مردم فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند اما وقتی انتخاب بر اساس هم طایفه ای بودن و یا هم ولایتی بودن باشد نباید توقع داشت که در آینده شورای شهر بتوانند برنامه ریزی مناسبی برای شهر داشته باشد. ادامه آن در پنجره ی دیگری خواهد آمد

یونس کمایی

وقتی هدف طایفه باشد دیگر این موضوع که شهر و شورای شهر نیازمند افراد متخصص است معنی پیدا نمی کند و اعضا به جای اینکه با قوانین شورای شهر، نحوه ی توسعه پایدار شهر، چگونگی ایجاد شهر سالم و ... آشنا بشوند باید با برخی افراد قدرتمند طایفه ی خود آشنا شده و تمام هم و غم اش این باشد که مشکلات این افراد خاص را حل کند و حتی پا را گلیم خود دراز تر کرده و فراتر از وظایف خود پا گذاشته و بدنبال ایجاد اشتغال برای نسل های این طایفه گران باشد.به جای نگاه کردن به کاندیدای هم طایفه ای خود کمی واقع بینانه به مشکلات شهری بنگریم و مقصر اصلی را پیدا کنیم! و فراموش نکنیم که شهر لیکک بیش از پیش به افراد متخصص و دارای ماهیت شهری و مدیریت شهری نیازمند است و باید فرد با مقولاتی همچون برنامه ریزی فضای سبز، مدیریت پسماندها، توزیع خدمات شهری و ... آشنا باشد.کمی واقع بینانه بنگریم که دیگر طایفه گرایی فایده ای ندارد. چرا که بسیاری از مناطق محروم شهرستان که قومیت های خاصی در آن زندگی می کنند اگر قرار بود با طایفه گرایی بهبود یابد باید تاکنون آباد می شدند.

یونس کمایی

کلام آخر ... يکي از مهمترين موانع در راه نوسازي سياسي در شهرستان طايفه گرايي است. که اين موضوع در اين شهرستان از پيچيدگي‌ها و ابهامات فراوان و قابل توجه و تامل برخوردار است و در پرتو اين طايفه‌گرايي بسياري از مشکلات ديگر به وجود آمده است، گرچه در پاسخ هاي آزمودني ها قريب به اکثريت خود را مخالف اين مسئله نشان دادند ولي عملکرد در هنگام تصميم‌گيري و بروز مسائل سیاسی، اجتماعي، فرهنگي و غيره خلاف اين را نشان مي‌دهد که اين گوياي اين است که در اين شهرستان همواره طايفه گرايي را عده‌ي قليل ولي با نفوذ براي رسيدن به منافع و اهداف خود در بين عموم رواج مي دهند و تاثير اين عده‌ي قليل بر روي مسئولين کلان شهرستان بر هيچ کسي پوشيده نيست به طوري که امروز بسياري از افراد در اين شهرستان که مي تواند در جهت پيشرفت و شکوفايي شهرستان قدم بردارند، منزوي شده‌اند.