رسوم عزاداری دربین بهمئی ها

٣-کمک مالی به خانواده متوفی:

این رسم از رسمهای خوب عشایری بود که هر خانواده بر حسب توانی که داشت بز،گوسفند،نان،برنج و آرد و ....... و نهایتاُ در این زمان پول برای صاحب عزا می آوردند. که این رسم به شدت و برای اظهار همدردی انجام می گیرد.

۴-ساز و دهل چپی:که همراه با آن عزاداری صورت می گرفت.

۵-سرود غم انگیز خواندن : که در این سرود شهامتها و خوبی ها و حتی میزان دارایی  متوفی  را می سرودند و ناله می کردند که این کار توسط زنان و دربرخی موارد مخصوصاُ در حال حاضر توسط مردان صورت می گرفت.

۶- نتراشیدن موی سر و صورت :که بعد از گذشت چند روز یکی از اقوام ریش بزرگ خانواده متوفی را کوتاه می کند. البته مردم بهمئی در ایام سوگواری ائمه  نیز موی  سر و صورت  را کوتاه نمی کنند.

٧- سیاه پوشیدن

٨- رسم لباس سیاه درآوردن : که خویشاوندان نزدیک لباسهای نو برای خانواده متوفی می آوردند و پیراهن سیاه را بیرون می کنند.

/ 3 نظر / 33 بازدید
رویا

خیلی خوبه از آداب و رسوممون مینویسی دستت درد نکنه

بلوطی

دستتون درد نکنه خیلی خوبه زحمت کشیدید خسیته نباشید.

بلوطی

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوبه خدایش من وقتی اینها را میخونم احساس غرور می کنم مخصوصا وقتی که از این آداب ورسوم میگی درست استادم نبودین ولی خیلی دوستتون دارم... راستی ایمیل درستم اینه davudbaloti380@yahoo.com