درآستانه عیدنوروزندای مظلومیت دریاچه برم الوان رابشنویم

تالاب زیبای برم الوان که درایام تعطیلات نوروزهمه ساله پذیرای میهمانان فراوانی بود امسال جذبه چندانی برای جذب گردشگر ندارد.متاسفانه زمین های های همجوارتالاب توسط مردم بومی تصرف وکاشته شدکه این مساله زیبایی ساحل برم الوان راازبین برده است.دیواره های سنگی که ازپارسال تاکنون توسط مردم درکنارساحل ساخته شد،موجب ازبین رفتن آن شده است که الان هیچ جایی برای استراحت ویانشستن مسافران وجود ندارد.اگربه بررسی دلیل این کاربپردازیم می توان دریک جمله آن رامدیریت نادرست وسیاست زدگی دانست.این مساله اززمانی اتفاق افتادکه برخی اززمین های اطراف توسط دولت خریداری شدوموجب تحریک مردم شد.زیرامردم فکرمی کنندکه دولت مجبوراست حریم تالاب رازایشان خریداری کند.همچنین  احداث آلاچیق هاکه بدون کارشناسی و بامسافت بسیاری ازدریاچه ساخته شدندنیزمزیدبرعلت شده است.آلاچیق هایی که هیچگونه استفاده ای ندارند.اگرطوری برنامه ریزی می شدکه این آلاچیق ها درکنارساحل ساخته می شد،برجذابیت آن وجذب گردشگرمی افزود. حال سوال این است که مسئولان مربوطه برای برخوردبااین قضیه چه چاره ای اندیشیده اند؟آیابازهم سیاست ومدیریت  نادرست درتخریب این جذبه گردشگری تاثیرخواهدگذاشت؟ماازمسئولان مربوطه می خواهیم باجدیت این قضیه راپیگیری کنندوندای مظلومیت برم الوان ودیگرمناطق گردشگری رابشنوند.

/ 2 نظر / 28 بازدید
پناهی

سلام.. من ی تحقیق در مورد روستا دارم .هفته اینده کنفرانسمه خاهشا اگ pdfیا عکس و . . . در مورد روستای برم الوان و ابالوان دارید ب ایمیلم بفرستید عکس دارم ولی کیفیت نا مناسبه .ممنون م

پناهی

سلام.. من ی تحقیق در مورد روستا دارم .هفته اینده کنفرانسمه خاهشا اگ pdfیا عکس و . . . در مورد روستای برم الوان و ابالوان دارید ب ایمیلم بفرستید عکس دارم ولی کیفیت نا مناسبه .ممنون م