بازدیددبیران تاریخ شهرستان بهمئی ازدهدشت

باتلاش های پیگیرسرگروه تاریخ بهمئی ودعوت سرگروه آموزشی درس تاریخ شهرستان کهگیلویه جناب استادکریمی. همچنین به لطف همکاری صمیمانه جناب آقای حاج حصاررئیس اداره آموزش وپرورش بهمئی ،آقای بهدارپوروآقای آذربخش ازآموزش وپرورش دهدشت،دبیران تاریخ این شهرستان روزدوشنبه  28فروردین 91ازشهرستان کهگیلویه شهردهدشت بازدید علمی به عمل آوردند.این بازدیددارای سه مرحله بود

1-ابتدا درمعیت سرگروه اموزشی دهدشت آقای کاظمی ازدبیرستان دخترانه شاهداین شهر بازدید به عمل آمد.دبیران ازچندکلاس بازدید کردندوازشیوه تدریس وارزشیابی همکاران استفاده بردیم.دراین بازدید صمیمی ضمن تشویق دانش آموزان به یادگیری علوم وفنون جدید مثل نانو،رباتیسم وکامپیوتربابرخی نوآوری های همکاران ودست ساخته های دانش آموزان آشنا شدیم.همچنین به چندنفرازدانش آموزان لوح تقدیروجوایزی اهداشد.

سپس باهدایت آقای کریمی ازکاروانسرای قدیم دهدشت که محل نمایشگاه سکه شناسی بودبازدید کردیم .دراین نمایشگاه سکه های زیبایی ازتمام ادوارایران وخلافت اسلامی به نمایش گذاشته بود.باتوجه به تخصص دبیران تاریخ این بازدید بسیارعلمی وباهیجان انجام گرفت که موجب خوشحالی مسئولان نمایشگاه شد.درهمان محوطه ازحمام زیبای تاریخی وباغت قدیمی شهربازدید کردیم.

آقای کریمی سرگروه محترم تاریخ دهدشت ومیزبان وراهنمای ما

 

 

بعدازناهار وخداحافظی ازدوستان زحمت کش شهرستان کهگیلویه ازسدزیباوپرآب کوثرنیزدیدن کردیم

 

درپایان ازدوستان واساتیدزیرجهت هرگونه همکاری صمیمانه تقدیروتشکرمی کنیم:

1-سیدابراهیم حصار

2-داریوش آذربش

3-سیدمصطفی بهدارپور

واستادگرامی سیدکرامت الله کریمی

/ 1 نظر / 5 بازدید
رویا

سلام کجایین دیگه به وب ما سرنمیزنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همشیره ما چطوره؟ راستی این نمایشگاه سکه کجاست ماتاحالا اسمشو نشنیدیم ؟