وجه تسمیه شهرستان بهمئی

افسانه شکل گیری ایل بهمئی شهرستان بهمئی با سابقه ی طولانی و متشکل از طوایف مختلفی است که با هم پیوندهای مشترک عقیدتی ، سیاسی و ملی داردند . این اقوام مثل دیگر اقوام با اصالت دنیا ، سابقه پیدایش خود را با افسانه شروع می کنند و سپس دوره حماسی و به دنبال آن دوران تاریخی را سپری می کنند . در پیدایش اساس این قبیله که به صورت نیمه افسانه ای بیان می شود ، زمان و مکان که اصول اساسی تاریخ هستند جایگاهی ندارند . بر اساس این روایت1 ، یکی از رئسای طایفه بهداروند بختیاری2 بر سر ریاست با رقیبان خود دچار اختلاف می شود . او به حالت قهر قبیله خود را ترک می کند و به «لیراو» می رود . این حادثه همزمان با فصل زمستان بود و عشایری که در این منطقه ساکن بودند به قشلاق رفته بودند . این مرد که در روایات سنتی و در برخی موارد کتبی «بایوجمان » خوانده می شود در اینجا با شکار حیوانات و استفاده از  گیاهان زمستان را بسر می برد و موهای سر و صورتش بلند شده بودند و لباسهایش کهنه و پاره شده بودند . زمانی که ایل برمی گردد و او را با این قیافه می بیند و با خیالاتی که در مورد موجودات ماوراءالطبیعه داشتند از قیافه ی وی ترسیدند و از مقابل او فرار می کنند . ولی بایوجمان به زبان خودشان با آنها صحبت می کند . او را نزد رئیس قبیله به نام « امیر » بردند. امیر که از دلاوری و شجاعت و صداقت او راضی بود خواهر خود را به عقد او درآورد .

از این ازدواج فرزندی متولد می شود و نام او را «لیراو» گذاشتند . لیراو بعد از رسیدن به سن جوانی با دختر دائی خود یعنی دختر امیر ازدواج می کند و از این ازدواج فرزندی به نام «عالی»متولد می شود . این ازدواج با دختر دائی همچنان در بین ایل بهمئی به عنوان یک امر مقدس باقی ماند ومردم بهمئی به این ازدواج علاقه فراوانی دارند .

عالی صاحب چهار فرزند به نامهای (بهمن ، طیب ، یوسف و خدر ) شد که به این ترتیب بهمن جد بهمئی ها ،طیب جد طیبی ها ، یوسف جد یوسفی ها و به عنوان لیراوی کوه و خدر جد خیرالی ها و به عنوان لیراوی دشت شناخته شدند .

اکنون از این چهار ایل بزرگ سکونت اصلی دو ایل به نامهای بهمئی و یوسفی در شهرستان بهمئی می باشد .


1 – غفاری ، یعقوب ، شناسنامه ی ایلات و عشایر استان کهگیلویه و بویر احمد ، روایت ، تهران ، 1374 ، صص122-121

2 – برخی بهاروند لرستان را ذکر می کنند ولی با توجه به شباهت زبانی و قومی بهداروند صحیح تر است .

/ 0 نظر / 86 بازدید