شعرلری

شعرلری ارسال شده توسط :داودبلوطی

روز برفی تش بلیطی تو گلی یادس بخیر      کنج چاله کتری سیاه خل خلی یادس بخیر

جا گندما پر زه بافه جا کلورا پر حیون         زیر سایه مشت خرمن کیف داره دو ونون

کاسه کوزه ارزومه مثل لیلی اشکنا         مثل مجنون کرد اواره بیاونوم و ره

رنگ سوز عشقم به سوزی تش بلیطیم      موبه او صدای ناز بلبلت زونی بریدوم

صدات لالایی بی به گوش خستوم     په کوجه لنگر وندیهای کشتی به گل نشستم

می خرده به کتلی دی از دلم راست ایبو       تا تیم اوفته من تیلت دلم وسواس ایبو

عرق شرم ودلت سر دو لپم ایطره       صورتم سرخ وسفید  منی گل ریواس ایبو

تو بیو اومدنت مرهم درمون دله            سوزه زار تیلت بهار نی  توستون منه

/ 2 نظر / 16 بازدید
امین خدابخشی

این شعرو از طرف من بزار تو وبلاگت تو خُو دردِت نكِشيده به گِروني پَه چه دوني تَش به جونِت نَنِشَسته كه بِدوني په چه دوني تو خو شَو مَه نگذَشتي مِنِ وارا و گُدارا تَشِ مِنْ لاشِتِ سَر اَو بِنِشوني په چه دوني تو خو نَيدي گُلِ سُهر و گل باوينِه بَهارون بِدِرا مِنْ دَرِه ها تا كُپِ زوني په چه دوني تو خو واگُل نَنِشَستي مِنِ ساواتِ بَليطا كه بِني قَول و قراراتِ زَووني په چه دوني تو خو چوغاتِ نَكِردي وَر و بِرنوتِ نُبردي زين كُني اسب و بِري بِلگِه بُروني په چه دوني تونَبيدي شَوِ پَلْ كَندَنِ تهمينه به وارا گاگريوْ رُستم و سُهراوِ بِخوني په چه دوني كُرِنِ دِشْمِنِ بَو كِهنو پَلا داسِ بُريدِن سَرِ سُهراوِ بُريدن به جَووني په چه دوني گرمسير بَرزِيَرُم كِرد وگُلُم مَندِ به سَرحد شِلْ شِلِ باد اِكُنِه نامه رِسوني په جه دوني

غلامرضا سوری

سلام وبلاگ زیبای شما را به تماشا نشستم، از ما هم یادی کنید. متشکرم